O NAS

 

Naszą misją jest pobudzanie radości do działania w lokalnej społeczności. Aktywni ludzie mają wpływ na zmiany, które zachodzą wokół nich.  Dlatego chcemy inspirować  naszymi postawami do zmian na lepsze, bo dzięki wspólnemu działaniu możemy ożywić naszą Gminę Śmigiel oraz pomóc osobom potrzebującym.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga powstało w 2007 roku. Pomysł założenia Ingi zrodził się dzięki obecnej Prezes Stowarzyszenia – Izabelli Szablewskiej. Od początku wokół naszych działań skupiamy wolontariuszy - młodych, aktywnych i pełnych pasji ludzi, którzy pragną działać na rzecz społeczności lokalnej w swoim regionie.

Nasze cele:

1.ROZWÓJ I EDUKACJA DZIECI:

 • Aktywność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania

2.POMAGANIE:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

3.POPULARYZACJA I PROFILAKTYKA:

 • Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
 • Ochrona i promocja zdrowia, a także przeciwdziałania uzależnieniom

4.ROZWÓJ ORGANIZACJI:

 • Promowanie i organizowanie wolontariatu oraz postaw społecznej odpowiedzialności
 • Podejmujemy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych
 • Staramy się zorganizować czas wolny dla dzieci i młodzieży, np. poprzez rozwijanie ich zainteresowań
 • Organizujemy spotkania, wycieczki i warsztaty
 • Wspieramy dzieci, młodzież oraz rodziny w potrzebie poprzez organizację nieodpłatnych korepetycji, pozyskiwanie środków na zakup wyprawek szkolnych, rehabilitację oraz leków
 • Współpracujemy z władzami samorządowymi oraz państwowymi, ale także z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz innymi organizacjami
  i stowarzyszeniami oraz osobami indywidualnymi

W jaki sposób realizujemy nasze cele?

 • Podejmujemy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych
 • Staramy się zorganizować czas wolny dla dzieci i młodzieży, np. poprzez rozwijanie ich zainteresowań
 • Organizujemy spotkania, wycieczki i warsztaty
 • Wspieramy dzieci, młodzież oraz rodziny w potrzebie poprzez organizację nieodpłatnych korepetycji, pozyskiwanie środków na zakup wyprawek szkolnych, rehabilitację oraz leków
 • Współpracujemy z władzami samorządowymi oraz państwowymi, ale także z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz innymi organizacjami
  i stowarzyszeniami oraz osobami indywidualnymi

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Izabella Szablewska - Prezes Zarządu

Hanna Mielcarek - Wiceprezes Zarządu

 - Skarbnik Zarządu

- Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

Agnieszka Matuszkowiak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Szmytowicz - Zastępca Przewodniczącej Komisji

Katarzyna Handke - Sekretarz Komisji

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga nie posiada lokalu na własność ani majątku. Siedziba Ingi mieści się w murach Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Śmiglu. Naszymi partnerami w różnych przedsięwzięciach są Kierownik ZSiPO oraz Dyrektorzy Szkół. Dzięki nim mamy możliwość korzystania z lokalu na potrzeby Stowarzyszenia i realizację naszych projektów. Nasze działania są możliwe dzięki wsparciu oraz pomocy życzliwych osób, za co bardzo wszystkim dziękujemy!