Niepodległa 2018

 

 

INGA Partnerem w realizacji projektu "Niepodległa 2018"

 

Zadanie polega na popularyzacji wiedzy na temat regionalnych procesów odzyskiwania niepodległości w odniesieniu do subregionu leszczyńskiego oraz wzmocnieniu poczucia lokalnej i państwowej wspólnoty poprzez tworzenie przestrzeni do edukacji. 

 

 

Już niebawem, w ramach w/w programu, współorganizujemy następujące działania:

 

- spotkanie autorskie z Ewą Rosolską , autorką książki "Pułapki Czasu" - powieści adresowanej dla młodzieży,

- warsztaty plastyczno - rzeźbiarskie dla młodzieży szkolnej.