Nasi partnerzy

         

Doceniając znaczenie partnerskiej współpracy, przy realizacji swoich działań, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA współpracuje
z różnymi organizacjami i instytucjami. Współpraca z każdym partnerem jest dla nas nie tylko szczególnie cennym doświadczeniem, ale również możliwością do obustronnej wymiany teoretycznych i praktycznych poglądów dotyczących spraw społecznych wokół nas. Parterów Stowarzyszenia można podzielić na projektowych, z którymi współpracujemy w ramach konkretnego projektu oraz stałych, gdzie współpraca wykracza poza wspólną realizację konkretnego projektu.

 

 

Stałymi partnerami Stowarzyszenia są:

Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu

 

Współpracowaliśmy z:

Szkołą Podstawową im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu

Centrum Kultury w Śmiglu

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z nami!