Kolorowy świat wokół nas! – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt polegał na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z gminy Śmigiel.

Całkowity koszt projektu: 24 064,00 zł

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 21 594,00 zł

Dofinansowanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Śmiglu: 630,00 zł

Wkład własny Stowarzyszenia INGA: 1840,00 zł

Projekt miał na celu aktywizację społeczno - kulturową dzieci w wieku od 9 do 12 lat   z gminy Śmigiel. W okresie od 03.08.2009 roku do 31.12.2009 roku zaplanowano cykl zajęć zabawowo - edukacyjno - sportowo - kulturowych z podziałem na trzy bloki tematyczne:

 1. Właściwe organizowanie czasu wolnego,
 2. Promocja zdrowia - wskazanie aktywnych form wypoczynku,
 3. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów - szacunek dla starszych.

W projekcie udział wzięło 30 dzieci. Zajęcia trwały przez okres 14 tygodni w godzinach popołudniowych. Realizowane zajęcia miały charakter warsztatowy. Zaplanowano udział rodziców, dziadków oraz wyjazdy w miejsca ściśle związane z realizowaną tematyką.

Tematyka zrealizowanych zajęć:

 • Właściwe organizowanie czasu wolnego - rozwijanie indywidualnych zainteresowań: gry i zabawy integracyjne, poznanie różnych technik malarskich i sztuka orgiami, układanie łamigłówek i rebusów, korzystanie z technologii komputerowej, zainteresowania, pasje innych ludzi – wyjazd do Galerii ptaków w Górsku
 • Promocja zdrowia – wskazanie aktywnych form wypoczynku. Pierwsza pomoc - spotkanie z ratownikami medycznymi i lekarzami, Ruch rzeźbi umysł – gry i zabawy ruchowe Nałogom „NIE” - ćwiczenia asertywności. Konkurs - wykonanie plakatu różnymi technikami na temat „Zdrowy styl życia”. Konkurs z nagrodami dla uczestników, wyjazd na basen w Lesznie .
 • Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów - szacunek dla starszych. Poznanie historii własnej miejscowości – spotkanie z lokalnym historykiem - zajęcia z udziałem dziadków/rodziców, Wycieczka piesza w ważne miejsca historyczne miasta Śmigla, Moje ulubione miejsce - prace plastyczne - konkurs, Pielęgnowanie tradycji świątecznych – wykonanie ozdób na święta Bożego Narodzenia przy współudziale osób starszych (rodziców, dziadków etc.), Wyjazd do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie, Wdrażanie do korzystania z dorobku kultury.
 • Korzystanie z repertuaru placówek upowszechniania kultury - wyjazd do kina do Poznania Wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu Podsumowaniem projektu było spotkanie z udziałem dzieci i ich rodziców oraz zaproszonych gości, podczas którego zaprezentowano prace dzieci, wystawę zdjęć, zrealizowane zajęcia oraz rozdano dzieciom upominki za aktywny udział w projekcie.
  Zdjecia projekt X-XI-2009 34 zmniejszacz-pl 753671

Wakacje z INGĄ –wakacje na wesoło

 

W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy półkolonie dla 30 dzieci z gminy Śmigiel. Środki finansowe w łącznej kwocie ponad 10tys zł udało się nam pozyskać w drodze konkursu tj.

Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży...”,

Starosty Kościańskiego w ramach programu „Wakacje na sportowo”,

Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej   w Śmiglu.

Półkolonie rozpoczęły się 29 czerwca 2009 roku i trwały 10 dni roboczych, tj. do 10 lipca tego roku.

Adresowane były do 30 dzieci z terenu gminy Śmigiel, w wieku 8 – 12 lat. W programie zaplanowano cały szereg atrakcji, wyjazdów, zajęć o charakterze edukacyjnym, wychowawczym oraz sportowo – rekreacyjnym:

 • konkurencje sportowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne,
 • wyjazd do kina i Maltę w Poznaniu,
 • wycieczka na Rancho Dolina w Nowej Wsi,
 • pobyt na pływalni w Kościanie,
 • wyjazd do Muzeum w Szreniawie,
 • wycieczka do Rogowa oraz Safari ZOO,
 • pobyt na basenie w Śmiglu, ścieżkę edukacyjną, liczne konkursy.

Zapewniliśmy opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opiekę medyczną. Każdego dnia zapewniliśmy dzieciakom drugie śniadanie, obiad oraz słodkości. Na zakończenie półkolonii każdy otrzymał upominek. Udział w półkoloniach był nieodpłatny.

P-ékolonia 2009 008 zmniejszacz-pl 984561

Profesjonalnie, rzetelnie, skutecznie – tak chcemy działać!

Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Całkowity koszt projektu: 29 755,00 zł

Kwota dofinansowania: 26 383,00 zł

Wkład własny: 3 372,00 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Partner: Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Śmiglu

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w ramach komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie".

Dzięki funduszom z FOP-u w okresie od 01.02.2009 roku do 30.06.2009 roku ośmioro członków stowarzyszenia oraz jeden wolontariusz udział wzięli w szkoleniach z zakresu:

Księgowość i rozliczanie projektów realizowanych w ramach EFS – Kraków (Joanna Jędrzejczak),

Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej – Centrum PISOP, Leszno (wszyscy uczestnicy projektu),

Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej – Centrum PISOP, Leszno (wszyscy uczestnicy projektu),

Podstawy Fundraisingu i sponsoringu dla Organizacji Pozarządowych – Warszawa (Izabella Szablewska),

Pozyskiwanie środków krajowych i unijnych dla potrzeb organizacji – Premium Consulting Mariusz Łodyga (wszyscy uczestnicy projektu),

Pozarządowa Akademia Finansów i Zarządzania – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa (Izabella Szablewska)

W ramach otrzymanej dotacji zakupiony został niezbędny sprzęt, utworzono profesjonalną stronę internetową oraz logo dla stowarzyszenia.

INGA 113 zmniejszacz-pl 863961