Teraz My – młodzi, aktywni i kreatywni

Teraz My – młodzi, aktywni i kreatywni - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Kwota dofinansowania: 43 038,00zł

Okres realizacji: 01.09.2010 – 31.01.2011

Partner: Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu

Cel:

-  zwiększenie aktywności edukacyjnej oraz społecznej młodzieży w wieku 14 – 18 lat z terenu gminy Śmigiel

Do udziału w projekcie przystąpiło 20 osób – mieszkańców gminy Śmigiel.

Działania:

-  Warsztaty Kreatywności (szkolenie weekendowe z zakresu pisania projektów, wyszukiwania pomysłów na działalność społeczną).

-  Warsztaty z zakresu poszukiwania źródeł finansowych oraz wsparcia merytorycznego przy realizacji projektów, własnych pomysłów.

     -   Konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną – nagroda pieniężna w wysokości
         3 000zł na organizację przedsięwzięcia.

     -   Realizacja przedsięwzięcia - Kreskówkowa Akademia

 

Teraz My 084 zmniejszacz-pl 189500

 

Wiedza kluczem do skutecznej pomocy!

Wiedza kluczem do skutecznej pomocy! - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatyw edukacyjne na obszarach wiejskich”

Kwota dofinansowania: 47 919,00 zł

Okres realizacji: 04.01.2010 – 30.04.2010

Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu

Cel projektu: Zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu wolontariatu wśród 30 uczniów szkół z terenu gminy Śmigiel, w wieku 14 – 19 lat oraz 8 osób dorosłych współpracujących z wolontariuszami.

Do projektu Wiedza kluczem do skutecznej pomocy przystąpili uczniowie oraz pedagodzy ze szkół:

 1. Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
 2. Gimnazjum z Bronikowa
 3. Gimnazjum ze Starej Przysieki Drugiej
 4. Gimnazjum ze Starego Bojanowa
 5. Liceum Ogólnokształcące ze Śmigla
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Nietążkowa

Uczestnikiem projektu był też pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu. Projekt miał na celu:

- zwiększenie wiedzy z zakresu umiejętności pozyskiwania wolontariuszy, motywowania oraz organizowania ich pracy wśród ośmiu osób współpracujących z wolontariuszami,

- zwiększenie wiedzy z zakresu idei wolontariatu, własnej motywacji do pracy wolontariackiej oraz organizacji wolontariatu na terenie szkoły wśród 30 osobowej grupy młodzieży,

- pobudzenie aktywności młodzieży i pedagogów oraz tworzenie warunków do rozwoju wolontariatu na terenie gminy Śmigiel.

Projekt zakładał również integrację osób zaangażowanych w działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia, zarówno młodzieży jak i dorosłych. Ważnym elementem było także propagowanie wśród młodzieży aktywnych postaw, oraz świadomości wpływu na kreowanie otaczającej rzeczywistości.

Rekrutacja - nie była ona konieczna, gdyż udział w projekcie wzięły osoby z inicjatywy, której napisany został projekt. Jest to grupa ludzi, którzy odczuwali potrzebę doskonalenia się w zakresie wolontariatu. W zajęciach wzięło udział 8 pedagogów i 30 uczniów.

Tematyka realizowanych zajęć:

 1. Warsztaty dla dorosłych: celem warsztatów było zwiększenie wiedzy z zakresu umiejętności motywowania młodzieży do działań wolontariackich, organizacji pracy wolontariusza itp. Tematyka zajęć: jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza?, specyfika wolontariatu w szkole,
 2. Warsztaty dla młodzieży: celem było zwiększenie aktywności społecznej młodzieży, wiedzy z zakresu idei wolontariatu, motywacji pracy wolontariusza. Tematyka zajęć: dlaczego warto być wolontariuszem?, liderowanie w organizacji wolontariatu w szkole wyżej wymienione warsztaty miały charakter wyjazdowy, udział w zajęciach był bezpłatny (przejazd, nocleg, wyżywienie, materiały). Podczas wyjazdu opiekę nad grupą sprawowało troje opiekunów. Zajęcia dla uczniów odbyły się w dwóch grupach po 15 uczestników.
 3. Warsztaty "Razem można więcej": celem organizowanych zajęć była integracja obu grup szkoleniowych. Zajęcia poprowadzone były przez psychologa i odbyły się na terenie Gimnazjum w Śmiglu.
 4. "Wolontariusze zapraszają...": na organizację tej akcji młodzież otrzymała kwotę 3300,00zł. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież zorganizowała Bal Pluszowego Misia dla dzieci z terenu Gminy Śmigiel w wieku 3-6 lat, szczególnie dla tych, które nie są objęte opieką przedszkolną. Uczestnicy projektu samodzielnie zaplanowali przebieg tego zadania, budżet, zajęli się stroną organizacyjną i techniczną samej imprezy, podziałem obowiązków pomiędzy sobą. Pedagodzy kontrolowali ich jedynie z przebiegu tego zadania. Bal Pluszowego Misia odbył się w sali wiejskiej w Starym Bojanowie w dniu 21.04.2010r.
 5. Podsumowaniem projektu było uroczyste jego zakończenie z udziałem uczestników i gości zaproszonych nim. Władze lokalne, dyrektorzy szkół, prasa lokalna i regionalna. Na spotkaniu tym dokonano podsumowania wszystkich zrealizowanych etapów projektu, przedstawiono osiągnięte rezultaty.

Wyprawka z INGĄ – Bank Dziecięcych Uśmiechów

Środki finansowe w kwocie 3 400zł na organizację akcji pt "Wyprawka szkolna z INGĄ" udało się nam pozyskać z trzech różnych źródeł.

Kwotę 3.000 zł INGA otrzymała z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów, do którego przystąpiła w czerwcu tego roku.

Kwotę 400zł od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Rady Rodziców Gimnazjum w Śmiglu.

W ramach programu "Wyprawka szkolna z INGĄ" zakupiono podręczniki, przybory szkolne oraz odzież sportową dla 31 dzieci w wieku 8 -15 lat z gminy Śmigiel.

WAKACJE Z INGĄ

Półkolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Śmigiel za kwotę ponad 8 tys zł. udało się nam zrealizować ze środków pozyskanych w drodze konkursu Wojewody Wielkopolskiego oraz od Rady Rodziców przy Gimnazjum w Śmiglu i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Śmiglu.

W pierwszym tygodniu półkolonii, od 28.06 do 02.07.2010 do zabawy zaprosiliśmy dzieci w wieku 8 – 13 lat (szkoła podstawowa), natomiast w drugim, od 05.07 do 09.07.2010 zorganizowaliśmy, po raz pierwszy, czas wolny gimnazjalistom tj. młodzieży w wieku 14 – 16 lat.

Łącznie w półkoloniach udział wzięło 40 dzieci z terenu gminy Śmigiel. W programie przewidziany był cały szereg atrakcji, wyjazdów, konkurencji itp. (min. wyjazd do kina i na Maltę w Poznaniu, do Parku Linowego w Lesznie, na pływalnię w Kościanie). Każdego dnia zapewniany był ciepły posiłek. Opiekę sprawowała wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Udział w półkolonii był nieodpłatny.

DSCF5020 zmniejszacz-pl 866924