Organizacja czasu wolnego najmłodszym mieszkańcom Śmigla...

We współpracy z Szkolnym Klubem Wolontariusza z Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu zorganizowaliśmy kilka akcji dla najmłodszych mieszkańców Śmigla. Baliki, za każdym razem inne tematycznie, odbywały się w soboty, w sali gimnastycznej Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu. Wolontariusze przygotowali szereg gier i zabaw, kącik malowania twarzy, rysowania, kącik sportowca, a dla oczekująych rodziców kącik kawiarniany.

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego

    Prezes stowarzyszenia Izabella Szablewska wzięła udział w cyklicznych spotkaniach z liderkami z Województwa Wielkopolskiego, których celem było zaprezentowanie działalności INGI, wymiana doświadczeń, zaprezentowanie "dobrych praktyk" oraz zmotywowanie liderek (min. radnych, nauczycielek, sołtysek, koła gospodyń, mieszkanek wsi) do działalności. Spotkania, które realizowane były przez okres 3 lat odbywały się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie, a przedstawicielka INGI uczestniczyła w nich na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego z Poznania – Instytutu Zachodniego – w ramach programu Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego szkolenia dla LGD organizowanego przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

WOLONTARIAT Z INGĄ

Projekt ten służył nie tylko pomocą dzieciom mającym trudności w nauce, ale także rozbudzał empatię, chęć niesienia pomocy innym, a przede wszystkim integrował. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga we współpracy z Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, które udostępniło nam szkolną świetlicę zaangażowało chętnych gimnazjalistów do udzielania nieodpłatnych korepetycji dla dzieci mających trudności w nauce. Przedsięwzięcie to cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

Zdrowy posiłek to ważna sprawa, ważny jest też ruch i dobra zabawa.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pn. Zdrowe dzieci to nasz kapitał – szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach oraz społecznościach lokalnych.

 Całkowity koszt zadania: 8 609,00zł

 Ministerstwo Edukacji Narodowej: 7 719,00zł

 Rada Rodziców Gimnazjum w Śmiglu: 200,00zł              

 Wkład stowarzyszenia: 690,00zł

 Partner: Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
W projekcie udział wzięło 30 gimnazjalistów w wieku 13-16 lat z gminy Śmigiel. Projekt realizowany był w podziale na dwie grupy w terminie 02.11.2011 – 14.12.2011. Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego oraz uświadomienie konieczności zadbania o własne zdrowie poprzez zdrowy posiłek oraz aktywność fizyczną grupie 30 uczniom gimnazjum, mieszkańcom Śmigla.

W ramach zadania zorganizowano:

- zajęcia kulinarne - zajęcia te prowadziła mgr Alicja Przybyłek

- zajęcia z zakresu profilaktyki - prowadząca to mgr Ewelina Świdzińska

- dwa wyjazdy na pływalnie do Kościana – opiekę sprawowała mgr Izabella Szablewska, mgr Monika Włoch

- kurs tańca hip – hop pod okiem wykwalifikowanej instruktorki tańca z Kościańskiej Akademii Tańca

Na zakończenie projektu młodzież przygotowała bar sałatkowy dla zaproszonych gości oraz odbył się pokaz tańca. Uczestnikom projektu wręczono dyplom oraz podarowano drobny upominek – książkę oraz płytę, na którą wgrano zdjęcia z przebiegu realizacji zadania.

Wakacje na wesoło – wakacje z INGĄ

Po raz kolejny Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Inga zorganizowało półkolonie dla dzieci z gminy Śmigiel. Kwotę na to przedsięwzięcie w wysokości 7 700,00 zł. udało się nam zdobyć w drodze konkursu Wojewody Wielkopolskiego oraz od Rady Rodziców przy Gimnazjum w Śmiglu.

Przez okres 10 dni dzieci miały okazję bawić się, uczyć i zwiedzać ciekawe miejsca pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej – członków stowarzyszenia.

W półkoloniach udział wzięło 30 dzieci z terenu gminy Śmigiel. W programie przewidziany był cały szereg atrakcji, wyjazdów, konkurencji min. wyjazd do kina i na Maltę w Poznaniu, na pływalnię w Kościanie. Każdego dnia zapewniany był ciepły posiłek a na koniec drobny upominek. Udział w półkolonii był nieodpłatny.

 

DSC07945 zmniejszacz-pl 143619