Czas na Ciebie - Podaruj Siebie: warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie


W dniu 18.11.2013r stowarzyszenie INGA zorganizowało warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie. W zajęciach udział wzięło 16 uczniów. Warsztaty, które prowadziła wolontariuszka naszego stowarzyszenia Joanna Janowicz dotyczyły następujących zagadnień:

- Jaką aktywność określa się mianem wolontariatu?
- Kto może zostać wolontariuszem?
- Jaką działalność mogą wykonywać wolontariusze?
- Dlaczego ludzie zostają wolontariuszami?

Wolontariusze mogli poznać swoje mocne strony i motywacje do aktywności.

Joanna Janowicz merytorycznie do prowadzenia warsztatów została przygotowana podczas zajęć
w ramach projektu „Szkoła koordynatorów wolontariatu”, których organizatorem jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Leszna (
"Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat Europejski").

Skąd? Dokąd? Przystanek Śmigiel - II edycja

12.11.2013r. na terenie Gimnazjum w Śmiglu stowarzyszenie nasze zorganizowało II edycję warsztatów dla uczniów z gminy Śmigiel Skąd? Dokąd? Przystanek Śmigiel - tym razem z wolontariuszami z Ghany i Gruzji.

Z zaproszenia do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu skorzystały wszystkie szkoły w gminie:

- Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu;

- Zespół Szkół w Czaczu;

- Zespół Szkół w Starym Bojanowie;

- Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej;

- Zespół Szkół w Bronikowie.

Maka Chakhnashvili (Gruzja) odwiedziła nas już po raz drugi. Abra Millicent Osei i Samuel Lamptey (Ghana - Afryka) prowadzili dla nas zajęcia po raz pierwszy. Gimnazjaliści mieli niepowtarzalną okazję poznać kulturę i obyczaje, jakie panują w Ghanie, zapytać wolontariuszy   o system edukacji, nauczyć się kilku tańców. Spotkaniu towarzyszyła przyjazna atmosfera oraz dobra zabawa. Uczestnicy warsztatów wykazali się znajomością języka angielskiego. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pomocą młodzieży w porozumieniu się z Maką, Abra i Samuelem służyła członkini naszego stowarzyszenia i nauczyciel Gimnazjum w Śmiglu w jednej osobie - Agnieszka Matuszkowiak oraz nauczyciel Zespołu Szkół w Starej Przysiece Drugiej p. Magdalena Szluc.

Maka, Abra, Samuel dali się poznać jako bardzo sympatyczni, otwarci i życzliwi ludzie. Dziękujemy Wam za ciekawą lekcję życia, tolerancji i dobrą zabawę.

Stowarzyszenie nasze warsztaty te zorganizowało we współpracy z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej z Leszna oraz Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu.

Pomagać każdy może, nie każdy jednak chce ...

Wolontariuszka Kamila K. w dalszym ciągu, z pełnym oddaniem i zaangażowaniem, pomaga w opiece nad niepełnosprawną Dagmarą - mieszkanką gminy Śmigiel. Kamila odwiedza Dagmarę raz w tygodniu.

Skąd? Dokąd? Przystanek Śmigiel

Stowarzyszenie INGA we współpracy z Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu było inicjatorem spotkania do jakiego doszło w dniu 22 października 2013r na terenie Śmigla pomiędzy 29 gimnazjalistami z gminy Śmigiel, a wolontariuszem z Hiszpanii i Gruzji.

Międzynarodowe warsztaty Skąd? Dokąd? – PRZYSTANEK ŚMIGIEL odbyły się w śmigielskim gimnazjum. Z zaproszenia do udziału w spotkaniu z Maka i Enrique skorzystały wszystkie szkoły tj. Gimnazjum ze Śmigla, Zespół Szkół z Czacza, Starego Bojanowa, Starej Przysieki Drugiej i Bronikowa. Młodzieży towarzyszyli pedagodzy szkolni.

Zajęcia z Maka i Enrique miały na celu poznanie gimnazjalistów z kulturą innych państw, rozwijanie tolerancji i otwartości na inne kultury, doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego oraz doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. Językiem komunikacyjnym był język angielski.

Po warsztatach wolontariusze, w towarzystwie p. Agnieszki Matuszkowiak i p. Izabelli Szablewskiej, zwiedzili Śmigiel.

Enrique Castillo (Hiszpania ) i Maka Chakhnashvili (Gruzja) przez okres 2 miesięcy będą mieszkać w Lesznie. W tym czasie prowadzą zajęcia w szkołach, kafejkę językową, biorą udział w lokalnych wydarzeniach w ramach programu "Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat Europejski"- projekt realizowany przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej z Leszna.

Warsztaty dla wolontariuszy

W dniu 18.10.2013r stowarzyszenie INGA zorganizowało warsztaty dla członków Szkolnego Klubu Wolontariusza z Gimnazjum w Śmiglu. Zajęcia, w których udział wzięło 14 osób, dotyczyły następujących zagadnień:

- Jaką aktywność określa się mianem wolontariatu?
- Kto może zostać wolontariuszem?
- Jaką działalność mogą wykonywać wolontariusze?
- Dlaczego ludzie zostają wolontariuszami?

Wolontariusze mogli poznać swoje mocne strony i motywacje do aktywności.

Warsztaty przeprowadziła wolontariuszka naszego stowarzyszenia – Joanna Janowicz, która merytorycznie została do nich przygotowana podczas zajęć w ramach projektu „Szkoła koordynatorów wolontariatu”, których organizatorem jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Leszna ("Młodzież w działaniu" Akcja 2 "Wolontariat Europejski").