PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH INGA

Od roku 2008, w ramach swej działalności Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA, cyklicznie przystępuje do wielu konkursów, kilkadziesiąt złożonych wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną, dla wielu z nich otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektów. Aktualnie wyczekujemy na wyniki kolejnych konkursów i oceny złożonych projektów. W realizacji wszystkich projektów naszym Partnerem był Zarząd Szkół  i Placówek Oświatowych w Śmiglu oraz Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu.

Wakacje z SISI

Projekt polegał na zorganizowaniu półkolonii dla 30 dzieci z gminy Śmigiel.

Całkowity koszt projektu: 7 531,00 zł

  • Dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego: 5 183,00zł (w ramach programu „Organizacja zajęć podwórkowych dla dzieci w czasie wakacji, jako sposób na bezpieczne wakacje wolne od przemocy),
  • Dofinansowanie Starosty Kościańskiego: 848,00zł (w ramach programu „Wakacje na sportowo”),
  • Wkład własny Stowarzyszenia INGA: 1500,00 zł

Uczestnikom półkolonii zaoferowaliśmy cały szereg atrakcji, wyjazdów, zajęć o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, kulturowym oraz sportowo - rekreacyjnym m.in: konkurencje sportowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, wyjazd do kina i ZOO w Poznaniu, wyjazd na Rancho w Starkowie, wycieczka na pływalnię Akwawit w Lesznie lekcja muzealna w Muzeum Okręgowym w Lesznie, wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego w Bronikowie, wycieczka do klubu Nenufar w Kościanie, pobyt na basenie w Śmiglu, ścieżka edukacyjna, liczne konkursy. Każdego dnia zapewniliśmy dzieciakom ciepły posiłek oraz słodkości, a na zakończenie półkolonii każdy otrzymał upominek. Udział w półkoloniach był nieodpłatny.

 

WYPRAWKA Z INGĄ

W ramach tego projektu Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA otrzymało dotację z Banku Dziecięcych Uśmiechów na zakup odzieży dla dzieci z ubogich rodzin z gminy Śmigiel. Dzięki naszej inicjatywie i wsparciu Banku Zachodniego WBK zakupiliśmy odzież dla dwadzieścioro dzieci z pięciu rodzin
w łącznej kwocie 1 800,00 zł.

inga zmniejszacz-pl 386588