Rodzic i gimnazjalista bliżej siebie - trening umiejętności wychowawczych dla rodziców

     W dniu 1 marca 2014r. na terenie  Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu odbyły się warsztaty dla zainteresowanych rodziców w ramach programu  Rodzic i gimnazjalista bliżej siebie - trening umiejętności wychowawczych.
            Warsztaty, które prowadziła psycholog pani Urszula Krzyżanowska - Bełch miały na celu pomóc rodzicom uczniów w wieku gimnazjalnym w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu młodemu człowiekowi norm, zasad i poszanowania dla granic. Ponadto zorganizowane zajęcia były doskonałą okazją dla zainteresowanych rodziców do uzyskania profesjonalnej porady i wiedzy na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.

Warsztaty Rodzic i gimnazjalista bliżej siebie - trening umiejętności wychowawczych zorganizowane były we współpracy z Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu. Udział w zajęciach był nieodpłatny.