Tęczowy domek

„Tęczowy Domek” skarbnicą inspiracji, kreatywności i wiedzy dla najmłodszych

Grupa 35. dzieci z gminy Śmigiel uczestniczy w cyklu zajęć ogólnorozwojowych w ramach projektu „Tęczowy Domek”, na realizację którego Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga” otrzymało dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego. „Tęczowy Domek” to przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie dzieci oraz wzmocnienie więzi rodzinnych, integracja i aktywizacja rodzin poprzez udział w zajęciach, spotkaniach oraz wyjazdach. W ramach projektu zostały zaplanowane również warsztaty z profilaktyki z elementami zajęć psychoedukacyjnych, rekreacyjnych i kulturowych, dyżury specjalistów, zajęcia wspólne dla dzieci i rodziców.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego oraz we współpracy z Zarządem Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu, Szkołą Podstawową w Śmiglu
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu
.

Chatka Puchatka

Nasze zajęcia były skarbnicą inspiracji, kreatywności i wiedzy. Program zajęć pozwalał rozwinąć umiejętności poznawcze, psychofizyczne i społeczne dzieci. Zajęcia przebiegały  w formie twórczych zabaw plastycznych, językowych, zagadek i eksperymentów z różnymi przedmiotami, przeplatanych krótkimi ćwiczeniami dramowo-ruchowymi. Dzieci przez okres 6 miesięcy  tworzyły, skakały, tańczyły i głośno się śmiały. W ramach programu zaplanowano zajęcia z udziałem rodziców, wyjazdy oraz piknik rodzinny.

Projekt realizowany był w ramach programu "Na dobry początek" Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego oraz we współpracy z Zarządem Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu, Szkołą Podstawową w Śmiglu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu.